Styrelsen

Mona Rosenblom
Ordförande   ordforande@nolabi.se

Lars Sundström
Vice ordförande

Gunnar Ekman
Kassör

Per Konradsson
Sekreterare

Markus Johansson
Ledamot

Honungsbedömnings-kommitté

Markus Johansson (sammankallande)
Sven-Erik Arnlöf
Marie Björklund

Utbildningssamordnare

Jan Mikaelsson

Hemsideansvarig

Johan Norberg  info@nolabi.se

Valberedning

Inger Österlund (sammankallande)
Eva Eriksson
Leif Westin

Revisorer

Majlis Bergqvist
Göran Norberg
Jan Mikaelsson (suppleant)

 

Kallelse årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2018