Styrelsen

Ordförande Anders Westin tel 070-593 7114
Vice ordförande Lars Sundström
Kassör Gunnar Ekman tel 070-5575661
Sekreterare Per Konradsson
Ledamot Mona Rosenblom

Honungsbedömningskommitté

Margareta Jonsson (sammankallande)
Sven-Erik Arnlöf
Markus Johansson

Utbildningssamordnare

Jan Mikaelsson

Hemsideansvarig

Johan Norberg info@nolabi.se

Valberedning

Inger Österlund (sammankallande)
Eva Eriksson
Markus Johansson

Revisorer

Majlis Bergqvist
Göran Norgren
Jan Mikaelsson (suppleant)

 

Kallelse årsmöte 2017

Verksamhetsberättelse 2017