Bitillsyn

Biodling

Vissa skadegörare på bin är så allvarliga att bekämpningen av dem regleras i lag. De sjukdomar på bin som omfattas av svensk lagstiftning är amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster.

Anmäl uppställningsplats för bin

Alla uppställningsplatser för bin ska anmälas till länsstyrelsen. Anmälan gör du vart tredje år och 2018 är nästa år som du måste anmäla uppställningsplats.
Tagit över eller startat ny biodling?
Du som startar eller övertar biodling ska göra anmälan när verksamheten påbörjas.
Anmälan skickas till länsstyrelsen:

Länsstyrelsen Västernorrland
Att: Charlotte Wängdahl
871 86 Härnösand

Du anmäler uppställningsplats för bin på Jordbruksverkets blankett, men du skickar anmälan till länsstyrelsen. Länsstyrelsen Västernorrland ansvarar för de biodlare som har bisamhällen i Västernorrlands och Jämtlands län.

Kontakta tillsynspersoner vid försäljning, bisjukdom eller flytt

Ta alltid kontakt med en bitillsynsperson innan du flyttar dina bisamhällen till annan plats, om du tänker sälja bin eller om du misstänker att dina bin är smittade. Du är skyldig att kontakta bitillsynspersonen i ditt område i dessa fall, så att besiktning kanske av din biodling. Tänk på att en besiktning tar två veckor, så kontakta din tillsynsperson i god tid innan flytten.

Bitillsynsmän

Örnsköldsviks Södra Distrikt
(Nätra, Skorped, Sidensjö, Vibyggerå, Bjärtrå, Nora, Nordingrå, Skog, Styrnäs, Ullånger)

Gunnar Ekman
Bitillsynsman (Södra)
bitillsyn_sodra@nolabi.se


Örnsköldsviks Norra Distrikt

(Arnäs, Anundsjö, Björna, Gideå, Grundsunda, Mo, Själevad, Trehöringsjö)

Jan Mikaelsson
Bitillsynsman (Norra)
bitillsyn_norra@nolabi.se


Övriga kontaktuppgifter finns i medlemslistan.

Viktiga länkar:
Länsstyrelsen
Jordbruksverket (blankett sjv16 anmälan uppställningsplats för bin)