Aromer i honung

Här skickar vi en statusuppdatering över vårt projekt där vi studerar aromer i honung.

Först och främst vill vi tacka för ert engagemang och intresse för projektet. Vi är mycket tacksamma för alla som bidragit med prover och som koordinerat insamlingarna i varje distrikt. Vi har haft många trevliga samtal med biodlare i samband med provinsamlingen och under projektets gång.

Vi har bifogat en rapport som beskriver projektet och de resultat vi hittills hittat. Hör gärna av er om ni har tips och idéer kring detta!

Följande är kvar att göra:

–          Vi har ett par distrikt kvar att analysera och kommer vara klara innan midsommar.

–          För distrikt som ännu inte samlat in prover går det att skicka in fortfarande.

–          Vi kommer sammanställa rapport för varje distrikt och skicka ut detta innan midsommar.

–          För de som haft större utlägg under insamlingen återbetalas detta under juni

–          Slutgiltiga rapporten kommer färdigställas i augusti.

Utöver vårt uppdrag från jordbruksverket, har vi också tittat på hur aromerna förändras under hanteringsprocessen. Detta kan vara av intresse för optimering av de mest kritiska stegen i hanteringen. Vi har också studerat hur aromerna utvecklas under lagring. Vi har ett pågående test av honung i olika storlekar på burkar lagrade hittills under 6 månader och provtagning har skett kontinuerligt. Vi kommer lägga upp resultat på vår hemsida så håll utkik där! www.e-sense.se/news/ och e-sense.se/analys%20av%20honung.html

Vi hoppas kunna fortsätta projektet även under nästa år, dels för att utöka databasen med fler svenska prover samt att se säsongsvariationer. Vi har också planer att utöka analyserna med sockersammansättning, HMF och andra parametrar från honungsdirektivet. Detta kommer att ge ytterligare säkrare bedömning av ursprung av honungen. Vi återkommer med information om detta senare.

Ha en fortsatt bra dag och ta hand om era bin!

Mathias Lundgren och Viktoria Bassani

e-Sense Sweden AB


Länk till delrapporten:

e-Sense – Aromer i Honung 2018-04-30

Slutrapporten:

Bilaga NHP Slutrapport

Slutrapport november 2019