Miljöpriset MiljÖrnen

2017 års miljörnpristagare, här efter utmärkelsen i kommunfullmäktige. Örnsköldsviks biodlarförening representerat av Gunnar Ekman samt Polarbröd representerat av Anders E. Johansson samt Niclas Lundqvist, tillsammans med klass 3a och 3b på Örnsköldskolan. Fotograf: Susanna Domeij

Örnsköldsviks Miljöpris MiljÖrnen arrangeras av Örnsköldsviks kommun tillsammans med Tidningen 7

Miljöpriset ska uppmuntra till lokal utveckling och engagemang inom miljöområdet och tilldelas den eller de som under året bidragit till hållbar utveckling, samt inspirerat till miljönytta, energieffektiviseringar och energiomställningar eller annan positiv utveckling inom miljöområdet.

Miljöpriset delas ut i två kategorier:

  • Enskilda personer, organisationer eller föreningar
  • Företag

Priset delas ut vid första Kommunfullmäktigesammanträdet efterföljande år, eller vid annat tillfälle som presidiet anser lämpligt.

Pristagarna får vardera 3000 kr att donera till organisation med miljöanknytning. Dessutom erhåller de ett konstverk tillverkat av elever från klass 3 Örnsköldskolan.

2017 års pristagare – motivering till utmärkelsen:

 

Örnsköldsviks biodlarförening
”Precis som sina skyddslingar, bina, gör Örnsköldsviks biodlarförening ett stort och viktigt jobb i det tysta. Genom att informera, utbilda och väcka intresse för binas roll för den biologiska mångfalden i ekosystemet bidrar de till att vi människor även i framtiden ska kunna njuta av frukt, bär, grönsaker och, inte minst, ljuvlig honung.”

Prispengarna på 3000 kr valde föreningen att skänka till Västernorrlands biodlardistrikt.

 

Polarbröd
”Polarbröd har tidigare både uppmärksammats och prisats för sitt ihärdiga arbete för att så småningom nå full hållbarhet i företagets bageriprocesser. Det jobbet, som kännetecknas av ett helhetstänk i allt från förnybar energi till råvaror och nya hållbara förpackningslösningar, förtjänar utan tvekan ytterligare utmärkelser och superlativer.”

Prispengarna på 3000 kr kommer att skänkas till Världsnaturfonden.

 

Vinnare tidigare år: 

2016: Lättelement AB, Mellansels IF
2015: BAE Systems, Andro Stenman
2014: Sekab, Anders Lindström
2013: Övik Energi, Jenny & Jan-Ove Lundqvist.
2012: Processum Biorefinery Initiative, Ingmar Andersson.
2011: El-Forest AB, Helen Forsgren.
2010: Prismalence, Anne-Li Öman.
2009: Botniabanan AB, Själevads IK.