Kurser

Örnsköldsviks biodlarförening arrangerar återkommande kurser i biodling. Nybörjarkurser startar vanligtvis i februari/mars och pågår under våren och sommaren. Bedrivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Se vuxenskolans hemsida för kursanmälan och aktuella kurser i biodling.

Kurs ”Mitt andra år som biodlare”

Plats: Hos Tomas Eklund, Stöndar 114, 881 95 Undrom, tel 076-126 00 89 Visa på karta
Tid: 28 augusti 2022 kl 12.00 – 15.30
Anmälan: senast den 15 augusti. Max 20 deltagare. Anmäl dig här

Kursavgift: 100 kr/deltagare inkl. enklare förtäring hos Tomas Eklund. Avgiften erläggs efter erhållen kursbekräftelse.

Resor: Med den reducerade avgiften utgår ingen reseersättning för resa till Tomas Eklund. Tänk på att samåka i största möjliga mån.

Beskrivning
Målet med kursen är att du som har en säsong eller något års erfarenhet av biodling skall fördjupa dina kunskaper och få erfarna biodlares råd och stöd för dina funderingar.

Genomförande
Vi startar kursen hos Tomas Eklund i Stöndar med mackor, kaffe, te och dricka. Du kan ta med egen lunchlåda om så önskas. Tomas är en biodlare som har långvarig erfarenhet av att bedriva biodling både små och storskaligt. Hans biodling består i dag av ca 25 samhällen med Krainer bin fördelade på några bigårdar.

Med genomgångarna hos Tomas får vi diskutera bihanteringen från vår till höst och hur du kan hantera uppkomna problem. För att kursen skall ge maximal utdelning bör du tänka igenom vilket eller vilka problem du ser som viktigast att belysa och få en lösning på.

Meddela ämnesområdet och ev. frågor till mig Lars Åkerlund som kurssamordnare (bikungen@mittboet.se) senast den 15 augusti.

Efter första fysiska träffen hos Tomas följer tre kvällar under hösten, cirka 2,5 timme per gång via nätet uppkopplade med Zoom. Träffarna får det innehåll som framkom under den första träffen som de mest akuta problemen att lösa. Underlag för genomgångarna finns i läroboken ”Boken om biodling”. Du som inte har boken kan beställa den via oss till ett pris av 275 kr. Beställningen gör du i samband med anmälan.

Boken har följande innehåll:

  • Hur blir jag biodlare?
  • Biskötsel, som hobby eller deltidsarbete- yrke
  • Binas biologi
  • Bisjukdomar
  • Honungshantering
  • Drottningodling
  • Förädling av bin
  • Biredskap och lokaler
  • Biodlingens produkter

Väl mött vid kursen!
SBR Distrikt Västernorrland
Lars Åkerlund

Anmäl dig och beställ boken här


Biodlingskurs för nybörjare 2022 (fullbokad)

En kurs för dig som är intresserad av bin och biodling.
Kursen är upplagd så att du kan få hjälp att skaffa egna bin under kursen.

Kursinnehåll
Grundkurs i biodling. Kursen ger grundläggande kunskaper om bin och biodlarens arbetsmoment i olika faser. Kursdeltagarna ges möjlighet att skaffa bin redan första året.
Under vårvintern träffas deltagarna under 4-5 gånger för teori genomgång (varannan torsdagskväll, med undantag för sportlov och påsklov).
När bina börjar bli mer aktiva maj-juni, så fortsätter utbildningen med praktisk hantering av bin och bisamhällen. Dessa tillfällen kommer att vara förlagda till lördagar eller söndagar (är väderberoende då det inte får regna när man arbetar bin och bikupor).
Vi följer bina under en säsong och kursen avslutas (sep-okt) med invintring för att ge bina så goda förutsättningar som möjligt att klara den långa vintern.

Förkunskaper
Nybörjarkurs, inga förkunskaper krävs.

Material
Studiematerial (Kursbok) tillkommer på avgiften, Boken om biodling (2017, ISBN: 978-91-982534-2-9, 250kr + frakt).
Skyddsutrustning i form av overall med huva och handskar finns att låna. Stövlar kan vara bra vid praktiskt arbete.

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

Startdatum
2022-02-16

Tid
18:30-20:45

Sammankomster
10 gånger

Kursledare
Jan Mikaelsson, Gunnar Ekman

Lokal
Studieförbundet Vuxenskolan
Centralesplanaden 18, Örnsköldsvik

Hitta hit

Pris för denna studiecirkel/kurs
1990 kr.

FULLBOKAD!