Styrelsen

Mona Rosenblom
Ordförande   ordforande@nolabi.se

Anders Westin
Vice ordförande

Gunnar Ekman
Kassör  kassor@nolabi.se

Ulla Nilsson
Sekreterare

Markus Johansson
Anna Fahlgren
Helen Lidebro Björklund
Ledamöter

Honungsbedömnings-kommitté

Lars Sundström (sammankallande)
Annika Olofsson
Anton Klok

Utbildningssamordnare

Jan Mikaelsson

Hemsideansvarig

Johan Norberg  info@nolabi.se

Valberedning

Inger Österlund (sammankallande)
Jan Mikaelsson
Eva Eriksson

Revisorer

Göran Norberg
Sören Fahlgren
Jan Mikaelsson (suppleant)