Styrelsen

Mona Rosenblom
Ordförande   ordforande@nolabi.se

Anders Westin
Vice ordförande

Gunnar Ekman
Kassör  kassor@nolabi.se

Per Konradsson
Sekreterare

Markus Johansson
Ledamot

Honungsbedömnings-kommitté

Sven-Erik Arnlöf (sammankallande)
Marie Björklund
Lars Sundström

Utbildningssamordnare

Jan Mikaelsson

Hemsideansvarig

Johan Norberg  info@nolabi.se

Valberedning

Inger Österlund (sammankallande)
Leif Westin
Christina Moraeus

Revisorer

Göran Norberg
Sören Fahlgren
Jan Mikaelsson (suppleant)