Styrelsen

Anders Westin
Ordförande   ordforande@nolabi.se

Anna Fahlgren
Vice ordförande

Gunnar Ekman
Kassör  kassor@nolabi.se

Ulla Nilsson
Sekreterare

Tomas Glud
Julia Nordlander
Helen Lidebro Björklund
Ledamöter

Honungsbedömnings-kommitté

Annika Olofsson (sammankallande)
Anton Klok
Göran Norberg

Utbildningssamordnare

Jan Mikaelsson

Hemsideansvarig

Johan Norberg  info@nolabi.se

Valberedning

Inger Österlund (sammankallande)
Jan Mikaelsson
Eva Eriksson

Revisorer

Göran Norberg
Sören Fahlgren
Jan Mikaelsson (suppleant)