Jordbruksverkets nya regelverk 2019 kring bisjukdomar

Regelverket kommer att kräva betydligt mer av den enskilde biodlaren än tidigare för att hantera de farliga bisjukdomarna Amerikansk yngelröta, Varroakvalster och Trakékvalster.

Syftet med bitillsynen:
• Att kontrollera och i vissa fall bekämpa amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster
• Att hjälpa biodlarna att förstå hur de ska förebygga och bekämpa de tre sjukdomarna

För att kunna kontrollera och bekämpa sjukdomar så måste vi veta var alla bigårdar finns. Därför ska man anmäla till Länsstyrelsen var man har sina bin.

Nytt från 2019… Anmälan av uppställningsplats ska ske när en ny bigård tillkommer och vid förändringar – tex om man slutar som biodlare eller om man säljer sina bin. Då den nya ägaren övertar bigården ska den nya ägaren göra en anmälan och den gamla ägaren ska göra en avanmälan.

Här följer lite förenklat vad som gäller. Observera att andra regler kan gälla om man har sina bin på annan ort och att reglerna enbart gäller så länge vi inte har något utbrott av amerikansk
yngelröta i kommunen.

Bigårdar i Trehörningsjö, Björna och Gideå är varroafria och ligger i Zon 2.

Alla andra bigårdar inom Örnsköldsviks kommun ligger i Zon 1. Detta innebär att alla bisamhällen här anses ha varroa. Det är nu helt fritt att flytta bin och bimateriel inom denna zon utan att behöva flyttillstånd. Ska bina flyttas längre bort måste man kontrollera att det sker inom zon 1.

Det är fortfarande inte tillåtet att flytta bin från Zon 1 till en annan zon. OBS! Områden som tidigare legat i Zon 1 kan nu ligga i Zon 2.

Jordbruksverket håller som bäst på att rita nya zonkartor. Kustremsan söderut en bit och hela södra delarna av landet samt kommer att ingå i Zon 1. Man kan då flytta bin fritt inom detta område, så länge det inte har skett utbrott av amerikansk yngelröta. Västerut finns fortfarande varroafria områden som hamnar i annan zon. Om du ska flytta, sälja eller köpa bin utanför kommunens gränser så gäller för dig som biodlare att du är skyldig att ta reda på var det finns sjukdomsutbrott och var zongränserna går.

Zongränserna kommer att vara mera dynamiska och kan komma att ändras under säsong. Kontakta därför din bitillsynsman eller Länsstyrelsen så att du får den hjälp du behöver för att hitta det senaste sjukdomsläget och var zongränserna går. Med det nya regelverket får man även flytta skattlådor för slungning utanför församlingsgränserna – utan tillstånd. Det finns även möjlighet att flytta skattlådor och beg. bikupor och materiel till Zon 2 – med vissa restriktioner – men då behövs tillstånd. Man får Ej flytta skattlådor till Zon 3 eller till områden som är fria från Varroa.

Det finns även regler om hur man får skicka drottningar, läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Man kan anmäla sin bigård antingen på pappersblankett, som man kan skriva ut från Jordbruksverkets hemsida eller gå in på Länsstyrelsens hemsida där man även kan avanmäla sin bigård om man slutar eller ska flytta sina bin.

Kom ihåg!
Bara för att lagen säger att det är tillåtet att flytta bin till ett område, så betyder det inte att det alltid är lämpligt för bina. – Att sälja bin till områden där det ännu inte finns varroa, fast det ligger i samma zon, är verkligen inte att värna om våra bin.

 

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida