Jordbruksverkets nya regelverk 2019 kring bisjukdomar

Jordbruksverkets nya regelverk 2019 kring bisjukdomar

Regelverket kommer att kräva betydligt mer av den enskilde biodlaren än tidigare för att hantera de farliga bisjukdomarna Amerikansk yngelröta, Varroakvalster och Trakékvalster. Syftet med bitillsynen: • Att kontrollera och i vissa fall bekämpa amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster • Att hjälpa biodlarna att förstå hur de ska förebygga och bekämpa de tre sjukdomarna För att kunna kontrollera och bekämpa sjukdomarLäs mer om Jordbruksverkets nya regelverk 2019 kring bisjukdomar[…]